Изследване на Дихателната система при кучето

Изследване на Дихателната система при кучето

Изследване на белите дробове при кучето

Изследването на гръдния кош се извършва чрез няколко метода:

  • Инспекция
  • Палпация
  • Перкусия 
  • Аускултация - в правостоящо положение
  • Рентгеноскопия и рентгенография - в подходящи проекции и пози

Инспекция - оглеждане

При оглеждането се обръща внимание върху формата на гръдния кош (нормална, сплескана, асиметрична, бъчвовидна и др.). Оценката на торакалиата форма трябва да е съобразена с породните особености, възрастта, конституционалния тип и възрастта на болното животно.

Палпация

При палпирането на гръдните стени може да се установят промени в температурата, различни деформации и дефекти, болезненост, счупвания на ребра и хрипове, идващи от плеврата.

Много важни данни за състоянието и функцията на белия дроб дава дигиталната перкусия.

Перкусия

Перкусионното поле при кучетата има форма на неправилен четириъгълник, долната граница на който се образува от сърдечната тъпота, а коремната граница разполовява гръдния кош върху IX ребро и надолу стига до VII ребро.

Аускултация

Аускултация на белия дроб при кучеАускултацията на белия дроб се извършва изключително на правостоящо животно и най - добре в затворено и безшумно помещение.

При нея се чуват дихателни шумове, които се разделят на две групи:

  • Основни  - физиологични
  • Придобити - патологични

Патологичните от своя страна биват бронхопулмонални и екстрапулмонални, или плеврални.

Нормално се чуват везикуларното и бронхиалното дишане. При патологични условия може да се чуят сухи и влажни хрипове, плеврално триене или изчезване на дишането.

прегледи 1832

Препоръчани продукти

Подобни статии

Подход към болното куче

Подход към болното куче

Към животните, доведени за преглед и лекуване, лекарят трябва да се отнася внимателно и спокойно. Не...